Tykkisluuppi Kustaa III:n sodassa. Ruotsi oli menettänyt laajoja alueita Venäjälle Suuren Pohjan sodan ja Hattujen sodan jälkipuinneissa. Ruotsin kuningas Kustaa III elätteli toivoa vanhojen alueiden palauttamisesta Ruotsin yhteyteen ja tämän siivittämänä Ruotsin nostamista takaisin suurvaltojen joukkoon. Lue lisää…

 

Saaristolaivaston miehistö. Viaporin komendantti Augustin Ehrensvärd eritteli armeijan alaisuuteen kuuluvan saaristolaivaston miehistön kahteen ryhmään: omaan vakituiseen miehistöön ja lainattuun miehistöön. Vakituista miehistöä ylläpidettiin sekä sodan että rauhan aikana ja se oli vastuussa saaristolaivastosta. Lainattu miehistö puolestaan käskettiin sodan aikana vakituisten joukkojen vahvistukseksi. Lue lisää…