Frågor och mer information:

Samfundet Ehrensvärd rf,
09 6841850, guidebooking (at) suomenlinnatours.com

Elektronisk blannket för resevering seglats för grupper.

www.suomenlinnatours.com, www.tykkisluuppi.com,
Kanonsluup Diana finns på Facebook och Instagram.

Biljettförsäljning och bokningar för allmänna turer:
Förbokningsbiljetter (från och med mars): www.suomenlinnatours.com
Biljetter på seglingsdagen:
Samfundet Ehrensvärd rf (09) 684 1850

För uthyrning av Diana ansvarar Samfundet Ehrensvärds dotterbolag Sveaborgs Reseexpert Ab.